CO2 – verifikation

Nedenfor er anført link eller henvisning til dokumenter, som er gældende for den specifikke ordning.

BEKENDTGØRELSER

AKKREDITERINGSSTANDARD

  • DS/EN ISO/IEC 17029:2019: Overensstemmelsesvurdering – Generelle principper og krav for validerings- og verifikationsorganer
  • DS/EN ISO 14065:2021: Generelle principper og krav til organer, der validerer og verificerer miljøinformation
  • EN/ISO 14065:2013 (ISO 14065:2013) Drivhusgasser - Krav til validerings- og verifikationsorganer til brug ved akkreditering eller anden form for anerkendelse. (udgår 31. oktober 2024). 

ANDRE AKKREDITERINGSKRAV

AKKREDITERINGSBESTEMMELSER

AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMF

AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMV