DANAK-NYT

Se vores nye elektroniske udgave af DANAKNyt
HER KAN DU SE INDHOLDET AF DANAK-NYT FRA DE SENESTE ÅR

 

NR. 40 JUNI 2022 

 • DANAKNyt bliver elektronisk
 • Overgang fra NACE-koder til IAF-koder
 • Udvikling af nyt IT-sagsstyringssystem - MIKRAS 
 • Fyrre, frisk og frejdig
 • Prisnedsættelser 

NR. 39 JUNI 2021 

 • Lovgivningen om akkreditering i Danmark skifter plads
 • EA-evaluering af DANAK  - Endelig afsluttet!
 • Ændringer for akkreditering som grundlag for notificering 
 • Nationalt ID-centers dokumenttekniske laboratorium
 • Ny lovgivning, hvor akkreditering anvendes 

NR. 38 DECEMBER 2020 

 • Fjernbedømmelser
 • Internationale møder i en Corona tid
 • DANAK til eksamen - EA-evaluering i en Corona tid
 • Implementering af DS/EN ISO/IEC 17025:2017
 • Nye krav ved anvendelse af akkreditering som grundlag for notificering

NR. 37 MAJ 2020 

 • DANAKs EA-peerevaluering udskudt
 • Fjernbedømmelse pludselig aktuelt
 • 115 EU-lovgivninger
  henviser til akkreditering
 • Nye forordninger om godkendelse af
  varer og ydelser
 • Aflysning af møder i ILAC og IAF som
  følge af COVID-19
 • Indførelse af krav til DANAK og vores
  kunder – ISO/IEC 17011:2017
 • Ny lovgivning, hvor akkreditering
  anvendes

NR. 36 DECEMBER 2019 

 • DANAKNyt læserundersøgelse
 • Første akkreditering til udbud af
  præstations-prøvning for medicinske
  laboratorier
 • ILAC MRA for laboratorier akkrediteret
  til udbud af præstationsprøvning
 • IAF database systemcertificering
 • ILAC og IAF’s fælles generalforsamling
  bakker op om én global organisation
  for akkreditering
 • Global Red Meat – akkrediteret
  certificering
 • Fælles EU certificering af sikkerhed i it

NR. 35 JUNI 2019 

 • Ændringer ved overgang til DS/EN ISO/IEC 17011:2017
 • Brexit
 • EA evaluering af DANAK
 • Markedsovervågning på nye områder
 • Arbejdsmiljøauditorer uddannes i vurdering af psykisk arbejdsmiljø

NR. 34 NOVEMBER 2018

 • Internationalt nyt
 • Ny standard for arbejdsmiljøledelsessystemer
 • Fødevaresikkerhed – ny version af ISO22000
 • Akkreditering af biobanker
 • Ny lovgivning, hvor akkreditering anvendes

NR. 33 DECEMBER 2017

 • Reduktion af finanslovbevillingen
 • EA MLA om præstationsprøvning
 • Nye akkrediteringsordninger
 • Den nye udgave af ISO 17025
 • Ændring af krone-smileyordningen

NR. 32 DECEMBER 2016

 • Skiftedag i DANAKs bestyrelse
 • Arbejdsmiljøcertificering i vindmøllebranchen
 • Overtagelse af formandskab i ILAC AIC
 • En virksomheds lange vej til international anerkendelse
 • DANAK underskriver IAF-MLA på personcertificering

NR. 31 MAJ 2016

 • EA Evaluering
 • Akkrediteret verifikation af miljøteknologier
 • CO2-Emissioner fra søtransport
 • Nyt om revision af ISO 17011 og ISO 17025

NR. 30 JUNI 2015

 • Akkreditering giver fødevarer mere kvalitet
 • Fokus på sundhedsområdet - Strategi 2015-2020
 • Kalibrering af store tankanlæg
 • Nyt om akkrediteringsstandarder
 • Revision af GUM

NR. 29 - DECEMBER 2014

 • Ny kundeportal og afvigelsesdatabase
 • Akkreditering af assessorer på jernbaneområdet
 • Besøg fra Kina
 • Akkreditering af forensiske aktiviteter
 • Akkreditering bidrager til kampen mod doping

NR. 28 - JUNI 2014

 • Ny vedtægt, nyt navn og nyt design
 • Ny strategiplan: DANAKs 2020 mål
 • DANAKs politik for adgang til aktindsigt
 • Tillid til levering af energi
 • Sektorudvalg for sundhedsområdet ophører
 • Første mikrobiologiske laboratorium er akkrediteret
 • Revision af ISO 17025

NR. 27 - NOVEMBER 2013

 • Nye regler for arbejdsmiljøcertificering
 • Nye udgaver af AB1 og AB2
 • Akkreditering god forretning for samfundet
 • MLA for referencematerialer og præstationsprøvning på vej
 • DANAK MLA-godkendt til akkreditering af CO2-verifikatorer
 • Politiet får akkreditering til fingeraftryk
 • Nyt om ISO/IEC 17021
 • Certificering af telte og scener på vej

NR. 26 - MAJ 2013

 • Nye regler om EA MLA
 • Nordisk-baltisk møde om akkreditering inden for certificering
 • Direktiv angående interoperabilitet
 • Arbejdsgruppen EA WG ILC Calibration
 • Ny ILAC-politik for sporbarhed
 • Akkreditering til medicinsk undersøgelse (DS/EN/ISO15189)

NR. 25 - NOVEMBER 2012

 • Fonden fylder rundt
 • EA-evaluering
 • International anerkendelse af inspektion
 • Virksomheder ser positivt på akkrediteret certificering
 • Internationale præstationsprøvninger
 • Notificering efter byggevareforordningen
KONTAKT DANAK VEDRØRENDE ARTIKLER FRA ÆLDRE NUMRE AF DANAK-NYT