DANAK søger Ingeniør til akkreditering af kalibrerings- og prøvningslaboratorier

Har du lyst til at arbejde med mange forskellige danske laboratorier? Det kan du gøre hos os, hvor du kommer til at arbejde som ledende assessor med bedømmelse af akkrediterede laboratorier indenfor kalibrering og fysisk prøvning. Desuden er du med til at lægge grundlaget for national og international anerkendelse af danske laboratorier gennem akkreditering.

 

Som ledende assessor hos DANAK får du træning i de metoder, vi bruger til bedømmelse af laboratorierne. De laboratorier, du kommer til at bedømme, kan udføre kalibrering af fx termometre, måleklodser, vægte, elektrisk måleudstyr og dosimetre for ioniserende stråling, eller de kan lave prøvning (test) fx udholdenhedstest af vindmøllevinger, akustisk prøvning af høreapparater, EMC måling på elektronisk udstyr, NDT af svejsesømme, fysisk prøvning og brandprøvning af bygningskomponenter, måling af radioaktivitet i bygge- og anlægsprodukter eller fremkaldelse af fingeraftryk.

 

Dit arbejde vil omfatte udvælgelse og ledelse af et bedømmelsesteam, som udover dig består af et antal tekniske eksperter, oftest 1-2, men i visse tilfælde op til 8 eksperter. Du skal koordinere og planlægge bedømmelsen samt varetage afrapporteringen og den opfølgning, som ligger til grund for, at et laboratorium kan akkrediteres. Bedømmelsesarbejdet, som dit team udfører, omfatter vurdering af kvalitetsledelsessystemet, personalets kompetencer, udstyr, faciliteter, metrologisk sporbarhed af målinger, rapportering af resultater mm.

 

Udover bedømmelse af laboratorier kan du blive inddraget i DANAKs øvrige opgaver, som bl.a. omfatter betjening af sektorudvalg, kontakt til myndigheder, interne arbejdsgrupper, rekruttering af nye eksperter, afvikling af kurser samt regelmæssige møder med såvel de akkrediterede laboratorier som de tekniske eksperter.

 

Vi kan tilbyde spændende og afvekslende arbejdsopgaver i et dynamisk miljø, med gode kollegaer og en uformel omgangstone. Som ledende assessor er man generalist med solid naturvidenskabelig baggrund, og man samarbejder i stort omfang med den faglige ballast, vi hver især har.

 

Du kommer primært til at arbejde i laboratoriesektionen på vores kontor i Skovlunde. Da der desuden er en vis rejseaktivitet knyttet til arbejdet med periodevis lange arbejdsdage til følge, har vi flekstid og gode muligheder for fleksibilitet i at planlægge arbejdet.

 

Om dig

Vi forestiller os, at du er akademiker eller tilsvarende med en relevant naturvidenskabelig uddannelse f.eks. som maskin-, bygnings- eller elektroingeniør eller fysiker og med minimum fem års erhvervserfaring. Det er en fordel, hvis du har erfaring og viden fra et eller flere af følgende områder:

  • Måleteknik
  • Statistiske metoder og måleusikkerhed
  • Laboratoriearbejde
  • Kvalitetssstyring og auditering
  • Undervisning fx afholdelse af kurser
  • Myndighedsarbejde

 

I jobbet er der brug for, at du har gode kommunikationsevner - både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk. Desuden forventer vi, at du har en positiv tilgang til vores kunder og overskud til at klare en til tider meget travl arbejdsdag.

 

Kendskab til DANAKs arbejde ses som en fordel.

 

Om os

DANAK (Den danske Akkrediteringsfond) er en selvstændig og uafhængig fond, og er Danmarks nationale akkrediteringsorgan, som i henhold til EU forordning 765 foretager akkreditering af danske virksomheder.

 

DANAKs mission er at sikre troværdig dokumentation for overholdelse af kravspecifikationer gennem akkreditering. Det gør vi ved at akkreditere laboratorier, certificerings- og inspektionsorganer mv. til at kalibrere, udføre prøvninger og analyser, certificere og foretage inspektioner efter internationale standarder. Vi har et tæt samarbejde med myndigheder i Danmark og akkrediteringsorganer i andre lande. DANAK er en del af European Accreditation (EA) og EA evaluerer jævnligt de nationale organer ved bedømmelse via repræsentanter fra andre nationers akkrediteringsorganer.

 

DANAK har 30 fastansatte medarbejdere, hvoraf 23 er ledende assessorer, samt 130 eksperter tilknyttet. DANAK har akkrediteret ca. 200 laboratorier, 40 certificeringsorganer og 50 inspektionsorganer.

 

Om vilkårene

Vi har 37 timers arbejdsuge inklusive frokost, flekstidsordning og flere personalegoder fx sundhedsforsikring og massageordning. Da rejseaktivitet er en del af jobbet, indgår dette som en del af arbejdstiden, ligesom der er flekstid og gode muligheder for fleksibilitet i at planlægge dit arbejde. Du vil være ude hos kunder ca. én dag om ugen, og må forvente ca. 8 overnatninger ude om året bl.a. afhængigt af din egen planlægning.

 

Vil du vide mere om jobbet som ledende assessor, er du velkommen til at kontakte sektionsleder for laboratoriesektionen Kirsten M. Rosenberg (7733 9583).

 

Ansøgning

Send ansøgning med oplysning om dine kvalifikationer og din arbejdsmæssige baggrund hurtigst muligt og senest 30. september 2021 til job@danak.dk. Er du vores kommende kollega, bedes du afsætte dagene 24. – 26. november til vores assessorkursus, der er et eksternt kursus med fuld forplejning.

_______________________________________________________________________________

DANAK er udpeget som det nationale akkrediteringsorgan i Danmark.

EU-Kommissionen har anerkendt akkreditering som et centralt element i styrkelse af det Indre Marked.
Læs mere om DANAK og Den Danske Akkrediteringsfond på www.danak.dk