KURSER

 

DANAKs kurser henvender sig til akkrediterede virksomheder, virksomheder der ønsker at blive akkrediteret samt virksomheder, enkeltpersoner og andre parter med interesse for akkrediteringsforhold og kvalitetsstyring.

Formålet med kurserne er at udbrede kendskabet til akkreditering og samtidig informere om de krav, herunder krav til kvalitetsstyring, ansøgeren skal leve op til for at opnå og opretholde en akkreditering. Undervisningspanelet er normalt suppleret med eksperter inden for specifikke fagområder.

Hvis samme virksomhed tilmelder tre eller flere deltagere til samme kursus, giver DANAK 10% rabat på kursusprisen.

DANAK kan beslutte at aflyse eller flytte et kursus, hvis der ikke er tilmeldt tilstrækkeligt mange kursister.

Kurserne kan efter aftale arrangeres som virksomhedskurser.

VIGTIGT: Når du tilmelder dig, får du straks en kopi af din tilmelding til den e-mailadresse du har tastet ind; kontakt venligst DANAK hurtigst muligt, hvis ikke du modtager den inden for et døgn. Derudover vil du modtage en personlig bekræftelse. Tilmelding er bindende. Afbud kan foretages skriftligt via e-mail indtil 9 uger før kursets start uden omkostninger. Senere afbud faktureres med 4.000 kr for grundkurser og 1.000 kr for endagskurser til dækning af DANAK's omkostninger.

Vi gør opmærksom på at grundkurserne er internatkurser.

 

GRUNDKURSUS I STANDARDEN DS/EN ISO/IEC 17025:2017

Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence

Kursusdato: 31. august – 2. september 2022

TilmeldingsfristKurset er fuldtegnet

Man kan tilmelde sig kurset 30. november – 2. december 2022 og i bemærkningsfeltet skrive, at man ønsker at deltage på kurset, som afholdes i august/september 2022, hvis der skulle være afbud blandt de tilmeldte.

 

GRUNDKURSUS I STANDARDEN DS/EN ISO 17065:2012

Overensstemmelsesvurdering – krav til organer, der certificerer produkter, processer og serviceydelser

En gennemgang af forskellige i krav til akkreditering til produktcertificering og akkreditering til inspektion

Kursusdato: 20. september – 21. september 2022

Tilmeldingsfrist: Aflyst grundet for få tilmeldte

 

GRUNDKURSUS I STANDARDEN DS/EN ISO 15189:2013

Medicinske laboratorier – Krav til kvalitet og kompetence

Bemærk: ISO 15189:2022 forventes udgivet i slutningen af 2022, men der vil være en 3-årig overgangsperiode, hvor der vil akkrediteres efter såvel den nye standard som ISO 15189:2013. Kurset vil kun give et begrænset indblik i den nye standard og fortsat være baseret på ISO 15189:2013. Deltagerne på dette specifikke kursus vil derfor tilbydes gratis deltagelse på et af de endags opdateringskurser i ISO 15189:2022, DANAK vil afholde i 2023.

Kursusdato: 23. november – 25. november 2022

TilmeldingsfristKurset er fuldtegnet

Man kan tilmelde sig kurset 19. april – 21. april 2023 og i bemærkningsfeltet skrive, at man ønsker at deltage på kurset, som afholdes i november 2022, hvis der skulle være afbud blandt de tilmeldte.

 

GRUNDKURSUS I STANDARDEN DS/EN ISO/IEC 17025:2017

Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence

Kursusdato: 30. november – 2. december 2022

Tilmeldingsfrist: Kurset er fuldtegnet

Man kan tilmelde sig kurset 24. maj – 26. maj 2023 og i bemærkningsfeltet skrive, at man ønsker at deltage på kurset, som afholdes i nov/dec 2022, hvis der skulle være afbud blandt de tilmeldte.

 

GRUNDKURSUS I STANDARDEN DS/EN ISO/IEC 17020:2012

Overensstemmelsesvurdering – krav til forskellige typer inspektionsorganer 

Kursusdato: 21. marts – 22. marts 2023

Tilmeldingsfrist: 16. januar 2023 

 

GRUNDKURSUS I STANDARDEN DS/EN ISO 15189:2022

Medicinske laboratorier – Krav til kvalitet og kompetence

Kursusdato: 19. april – 21. april 2023

Tilmeldingsfrist: 15. februar 2023

 

GRUNDKURSUS I STANDARDEN DS/EN ISO/IEC 17025:2017

Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence

Kursusdato: 24. maj – 26. maj 2023

Tilmeldingsfrist: 22. marts 2023

 

 

For yderligere information kontakt os via e-mail eller  tlf. 7733 9500