KURSER

 

DANAKs kurser henvender sig til akkrediterede virksomheder, virksomheder der ønsker at blive akkrediteret samt virksomheder, enkeltpersoner og andre parter med interesse for akkrediteringsforhold og kvalitetsstyring.

Formålet med kurserne er at udbrede kendskabet til akkreditering og samtidig informere om de krav, herunder krav til kvalitetsstyring, ansøgeren skal leve op til for at opnå og opretholde en akkreditering. Undervisningspanelet er normalt suppleret med eksperter inden for specifikke fagområder.

Hvis samme virksomhed tilmelder tre eller flere deltagere til samme kursus, giver DANAK 10% rabat på kursusprisen.

DANAK kan beslutte at aflyse eller flytte et kursus, hvis der ikke er tilmeldt tilstrækkeligt mange kursister.

Kurserne kan efter aftale arrangeres som virksomhedskurser.

VIGTIGT: Når du tilmelder dig, får du straks en kopi af din tilmelding til den e-mailadresse du har tastet ind; kontakt venligst DANAK hurtigst muligt, hvis ikke du modtager den inden for et døgn. Derudover vil du modtage en personlig bekræftelse. Tilmelding er bindende. Afbud kan foretages skriftligt via e-mail indtil 9 uger før kursets start uden omkostninger. Senere afbud faktureres med 4.000 kr for grundkurser og 1.000 kr for endagskurser til dækning af DANAK's omkostninger.

Vi gør opmærksom på at grundkurserne er internatkurser.

 
GRUNDKURSUS I STANDARDEN DS/EN ISO 15189:2022

Medicinske laboratorier – Krav til kvalitet og kompetence

Kursusdato: 22. november – 24. november 2023

Tilmeldingsfrist: Kurset er fuldtegnet. 

Man kan tilmelde sig kurset 10 – 12 januar 2024 og i bemærkningsfeltet skrive, at man ønsker at deltage på kurset, som afholdes i august/september eller november, hvis der skulle være afbud blandt de tilmeldte.

 
GRUNDKURSUS I STANDARDEN DS/EN ISO/IEC 17025:2017

Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence

Kursusdato: 29. november – 1. december 2023

Tilmeldingsfrist: 23. oktober 2023. Der er fortsat flere ledige pladser.

 

GRUNDKURSUS I STANDARDEN DS/EN ISO 15189:2022

Medicinske laboratorier – Krav til kvalitet og kompetence

Kursusdato: 10. januar – 12. januar 2024

Tilmeldingsfrist: 8. november 2023

 

GRUNDKURSUS I STANDARDEN DS/EN ISO 17065:2012

Overensstemmelsesvurdering – krav til organer, der certificerer produkter, processer og serviceydelser

En gennemgang af forskellige i krav til akkreditering til produktcertificering og akkreditering til inspektion

Kursusdato: Aflyst grundet for få tilmeldte. Man kan sende en mail til danak@danak.dk og skrive at man er interesseret i at deltage. Så vil vi lave en venteliste og afholde et kursus når der er nok tilmeldte.

 

For yderligere information kontakt os via e-mail eller  tlf. 7733 9500