AKKREDITERINGSOMRÅDER

 

DANAK akkrediterer virksomheder på følgende hovedområder:

 1. Prøvning og kalibrering. Laboratorier kan akkrediteres til at udføre prøvning og kalibrering efter DS/EN ISO/IEC 17025. 

 2. Medicinsk undersøgelse. Laboratorier kan akkrediteres til at udføre medicinske undersøgelser efter DS/EN ISO 15189.

 3. Produktion af referencematerialer. Virksomheder kan akkrediteres til produktion af referencematerialer efter DS/EN ISO 17034.

 4. Udbud af præstationsprøvning. Virksomheder kan akkrediteres til udbud af præstationsprøvning efter DS/EN ISO/IEC 17043. 

 5. Biobankprocesser. Virksomheder kan akkrediteres til biobankprocesser efter DS/ISO 20387

 6. Certificeringsorganer kan akkrediteres til certificering af ledelsessystemer efter standarden DS/EN ISO/IEC 17021-1. Der akkrediteres til følgende områder:
 7. Produkter, processer og serviceydelser. Certificeringsorganer kan akkrediteres til certificering af Produkter, processer og serviceydelser efter DS/EN ISO/IEC 17065.

 8. Personer. Certificeringsorganer kan akkrediteres til certificering af personer efter DS/EN ISO/IEC 17024.

 9. Inspektion. Inspektionsorganer kan akkrediteres til inspektion efter DS/EN ISO/IEC 17020.

 10. Validering og verifikation. Validerings- og verifikationsorganer  kan akkrediteres til validering og verifikation efter DS/EN ISO/IEC 17029. 

DANAK leverer desuden ydelser inden for: 

 1. Notifikation indenfor byggevarer. DANAK varetager opgaven på vegne af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 2. GLP-inspektion. DANAK udfører GLP-inspektion hos virksomheder på vegne af Miljøstyrelsen.