AKKREDITERING TIL CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER

Krav til akkreditering på de enkelte områder kan findes i undermenuen i venstre side.

For alle områder gælder, at certificeringsorganet løbende skal indberette certificeringer til IAF Certsearch.

Kravene, der træder i kraft 26. oktober 2024, fremgår af IAF MD 28

Læs mere i DANAKs AB 6 afsnit 5 og i DANAKs AMC 45.