KRAVDOKUMENTER


Her kan du læse mere om de dokumenter, som fastlægger krav og betingelser i forbindelse med akkreditering.

 • AKKREDITERINGSBESTEMMELSER (AB)

  En akkrediteringsbestemmelse er et DANAK-dokument, som det er obligatorisk for ansøgere og akkrediterede virksomheder at opfylde.

  Nogle bestemmelser omhandler generelle emner og gælder for alle akkrediterede virksomheder. Andre er rettet mod emner indenfor specifikke områder og retter sig dermed kun mod en del af de akkrediterede virksomheder.

  DANAK udarbejder bestemmelser for emner, hvor det ud fra standarden ISO/IEC 17011 eller Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om akkreditering fremgår, at DANAK skal fastlægge krav, og hvor der er behov for obligatoriske tolkninger af akkrediteringskriterier, for eksempel på grund af internationale vedtagelser i EA, ILAC eller IAF.

  Liste over akkrediteringsbestemmelser, AB
 • AKKREDITERINGSMEDDELELSER (AM)

  DANAK udarbejder en meddelelse, når der er behov for at bekendtgøre konsensus, holdninger og praktisk information vedrørende akkreditering.

  Det kan dreje sig om fremgangsmåden ved akkreditering på et nyt område, overgangsordning for indførelse af et nyt kravdokument eller meddelelse om fortolkning af et eksisterende kravdokument, indtil ny revision af en akkrediteringsbestemmelse eller et internationalt dokument er udgivet.

  Meddelelser udgives på laboratorieområdet som AML, på certificeringsområdet (inkl. EMAS og GHG) som AMC og på inspektionsområdet som AMI. Fælles meddelelser udgives som AMF.

  Liste over akkrediteringsmeddelelser, AM
 • STANDARDER

  Standarder er grundlaget for akkreditering af virksomheder. Du kan her læse mere om de forskellige typer af akkrediteringsstandarder og de internationale betegnelser inden for standarder.

  Læs om standarder her
 • INTERNATIONALE DOKUMENTER

  Ved siden af dokumenter fra DANAK skal en akkreditering typisk inddrage dokumenter fra de internationale organisationer på området: EA, IAF og ILAC.

  Læs om de internationale dokumenter her