Om ordninger/schemes

DANAK akkrediterer virksomheder, herunder laboratorier, til at udbyde akkrediterede produkter eller ydelser inden for en række områder fx kalibrering, certificering eller inspektion. Læs om akkrediteringsområder her.

Ordningerne kan være etableret ud fra myndighedskrav fx på baggrund af et direktiv eller en bekendtgørelse. Ordningerne kan også bygge på en ISO-standard eller være fastsat som frivillige ordninger i de enkelte brancher.

Et produkt eller en ydelse skal være anerkendt af DANAK, før der kan søges om akkreditering. Se listen over ordninger, hvor der p.t. er DANAK akkrediteringer: liste over ordninger og metodelisten.

Ændring af anerkendte ordninger skal også bedømmes, inden der kan akkrediteres til den nye version af ordningen. Ved bedømmelsen lægges der bl.a. vægt på,  om der er fastsat klare overgangsregler med rimelige tidsfrister. Således at alle involverede parter kan nå at implementere ændringerne.