Eksempler på ordninger

For at illustrere hvor bredt akkreditering anvendes, har DANAK udarbejdet nedenstående oversigt med eksempler på områder, hvor akkreditering kan eller skal anvendes. Bemærk, at et område kan indgå under flere akkrediteringsområder, afhængigt af den specifikke ordning.

SYSTEMCERTIFICERING

Arbejdsmiljø: ledelsesystemer

Fødevarer: ledelsessystemer

IT: ledelsessystemer

Kvalitet: ledelsessystemer

Maskindirektivet

Miljø: ledelsessystemer

Trykbærende udstyr

PRODUKTCERTIFICERING

Byggevarer

Elevatorer:

Fødevareproduktion: fx IFS, GRMS

Landbrug og gartneri: fx GLOBALG.A.P., Dansk Kalv

Maskindirektivet

Trykbærende udstyr

PERSONCERTIFICERING

Byggesagsbehandling

Svejsere

Trykbærende udstyr

INSPEKTION

Brandsikringsanlæg

Elevatorer:

Forlystelser

Maskindirektivet

Retspatologi

Spil, herunder online spil

Trykbærende udstyr

Vejere og målere

VERIFIKATION

CO2:

LABORATORIEUNDERSØGELSER

Se metodelisten

ORDNING UDEN FOR AKKREDITERING

GLP

Notificering jf byggevareforordningen