Eksempler på ordninger

For at illustrere hvor bredt akkreditering anvendes, har DANAK udarbejdet nedenstående oversigt med eksempler på områder, hvor akkreditering kan eller skal anvendes. Akkreditering kan være et kundekrav, et myndighedskrav eller give adgang til særlige fordele for virksomheden.

Et emne kan indgå under flere akkrediteringsområder, afhængigt af den specifikke ordning fx kan svejsning akkrediteres under personcertificering, inspektion, prøvning og produktcertificering. Nedenfor er der eksempler inden for de enkelte akkrediteringsområder og til slut en liste over muligheder inden for udvalgte emner på tværs af akkrediteringsområder.

 

SYSTEMCERTIFICERING

Arbejdsmiljø: ledelsesystemer

Fødevarer: ledelsessystemer

Informationssikkerhed: ledelsessystemer

Kvalitet: ledelsessystemer

Maskindirektivet

Miljø: ledelsessystemer

Trykbærende udstyr

PRODUKTCERTIFICERING

Byggevarer

Elevatorer

Fødevareproduktion

Landbrug og gartneri 

Maskindirektivet

Dansk Online-spil  

Trykbærende udstyr

PERSONCERTIFICERING

Byggesagsbehandling

Svejsere

Trykbærende udstyr

INSPEKTION

Brandsikringsanlæg

Elevatorer

Forlystelser

Maskindirektivet

Retspatologi

Spilleautomater og landbaseret kasino

Trykbærende udstyr

Vejere og målere

VERIFIKATION

CO2:

LABORATORIEUNDERSØGELSER

Se metodelisten

ORDNING UDEN FOR AKKREDITERING

GLP

Notificering jf byggevareforordningen

 

EMNER PÅ TVÆRS AF AKKREDITERINGSOMRÅDER

Elevatorer

Landbrug, gartneri og aquakultur

Svejsning

Foder

Data-, Informations-og Cybersikkerhed

Fødevarer