Foder

b6689210-7633-4911-8383-deb29d585394.jpeg

Sikre fødevarer bygger på sikker produktion af husdyr/aquakulturer. Derfor stilles der også krav til det foder, som dyrene får. Ordninger inden for foderproduktion indeholder krav om, at foderproducenterne kan dokumentere produktionsforhold og sporbarhed.

Fødevarestyrelsen udfører kontrol med fodervirksomheder, jf. foderkontrolbekendtgørelsen. Det fremgår, at styrelsen kan udføre færre besøg, såfremt virksomheden har et kvalitetssystem, der er certificeret af et akkrediteret certificeringsorgan.

DANAK akkrediterer til certificering efter en række ordninger samt til ledelsessystemer på området.

Søg virksomheder, der er akkrediteret inden for området her (brug fritekstfeltet til søgning).

 

ISO/IEC  9001, ISO/IEC 22000 OG FSSC 22000

ISO/IEC  9001 er den generelle standard for kvalitetsledelse. DANAK akkrediterer til certificering inden for området foderproduktion. DANAK akkrediterer certificeringsorganer efter standarden ISO/IEC 17021-1.

ISO/IEC  22000 er den fødevarespecifikke standard, der kan anvendes af alle typer virksomheder inden for fødevareområdet –" Fra jord til bord". DANAK akkrediterer certificeringsorganer efter standarden ISO/IEC 22003, kategori D. Kategori D er delt i: DI foder til husdyr/aquakultur og DII foder til kæledyr.

FSSC 22000 er en brancheordning, der er etableret af en sammenslutning af globale fødevareproducenter. FSSC 22000 bygger på ISO/IEC 22000 og kan for foder udelukkende anvendes inden for kategori DI. DANAK akkrediterer certificeringsorganer til ISO 22003-1 + ordningens krav.

Læs mere om akkreditering til certificering af kvalitetsledelsessystemer her.

Læs mere om akkreditering til fødevaresikkerhedssystemer her.

Læs mere om ordningen FSSC 22000 her.

 

EFISC-GTP

EFISG-GTP, The European Feed and Food Ingredient Safety Certification Aisbl, er udviklet af en række interessenter på området. EFISC-GTP har fastsat krav for flere typer af foderproduktion/håndtering. Ordningen bygger på kravene til systemcertificering. DANAK akkrediterer certificeringsorganer til ISO/IEC 17021-1 + ordningens krav (der er baseret på dele af ISO 22003-1).

Læs mere om ordningen EFISF-GTP og de sektorspecifikke kravdokumenter her.

Læs mere om akkreditering til systemcertificering her.

 

GLOBALG.A.P., CFM

GLOBALG.A.P.s ordning CFM, Compound Feed Manufacturing Standard, har krav til foderproduktion. Ordningen bygger på kravene til produktcertificering. DANAK akkrediterer til certificering efter kravene i ISO/IEC 17065 + ordningens krav.

Læs mere om akkreditering til certificering af produkter her.

Læs mere om GLOBALG.A.P., CFM her.