Landbrug, gartneri og aquakultur

BILLEDE KOMMER SENERE

 

Certificering spiller en vigtig rolle på en række områder inden for landbrugs- og gartneriproduktion samt aquakultur. Der er typisk fastsat krav til fødevaresikkerhed, sporbarhed og dyrevelfærd.

Der er tale om frivillige ordninger, hvor virksomheder søger et certifikat for at stå stærkere på markedet, for eksempel i forhold til dokumentation af leverandørkrav. Det kan også være et krav fra slagteriet, at dyrene er produceret i overensstemmelse med bestemte krav.

DANAK akkrediterer til certificering efter en række ordninger. Ordningerne bygger på kravene til produktcertificering. Bemærk dog, at der også kan akkrediteres til certificering efter ISO/IEC 22000, kategori A og B, se siden om fødevarer.

Søg virksomheder, der er akkrediteret inden for området her (brug fritekstfeltet til søgning).

 

HUSDYRPRODUKTION, danske ordninger

Danmark har nationale ordninger, der blandt andet omfatter produktionsforhold og dyrevelfærd. Ordningerne er udviklet af slagterierne og dækker produktion af: Kalve (Dansk kalv), Kyllinger (ACQP), Svin (DANISH + tillægskrav til englandsgrise). Ordningerne bygger på kravene til produktcertificering. DANAK akkrediterer til certificering efter kravene i ISO/IEC 17065 + ordningens krav.

Læs mere om akkreditering til certificering af produkter her:

Læs om de danske ordninger:

  • om Dansk Kalv : her.
  • om ACQP : her.
  • om DANISH med tillægskrav til englandsgrise: her.

 

GLOBALG.A.P., IFA

GLOBALG.A.P.s IFA-standarder (Integrated Farm Assurance) omfatter produktion af landbrugs- og gartneriprodukter samt aquakultur. Der er delordninger for Planteproduktion, husdyrproduktion og aquakultur. Ordningerne bygger på kravene til produktcertificering. DANAK akkrediterer til certificering efter kravene i ISO/IEC 17065 + ordningens krav.

Læs mere om akkreditering til certificering af produkter her.

Læs mere om GLOBALG.A.P., IFA her.

 

GLOBALG.A.P., Chain of Custody

GLOBALG.A.P.s ordning Chain of Custody har krav til handel med produkter, der er certificeret efter GLOBALG.A.P.-ordningerne. Ordningen bygger på kravene til produktcertificering. DANAK akkrediterer til certificering efter kravene i ISO/IEC 17065 + ordningens krav.

Læs mere om akkreditering til certificering af produkter her.

Læs mere om GLOBALG.A.P. Chain of Custody (CoC) her.