Evaluering af ordninger/schemes

En ordning skal evalueres, før DANAK kan tildele akkreditering. Evalueringen skal sikre, at kravene er entydige, og at kravene til akkreditering er opfyldt.

DANAK evalurer ordninger efter krav fastsat af European Accreditation (EA) i proceduren EA-1/22 og DANAKs akkrediteringsbestemmelse AB 21.

 

AB21: Om ordninger på certificerings- og inspektionsområdet

Ansøgning sendes til DANAK.