Elevatorer

EU har fastsat krav til indretning og godkendelse af elevatorer, jf. EU direktiv 2014/33. Elevatorer skal leve op til en række standarder og sikkerhedskrav, inden de tages i brug. Godkendte elevatorer skal udstyres med et CE-mærke. CE-mærkning skal foretages af en virksomhed, der er notificeret organ på området.

Danske regler omkring anvendelse og opstilling af elevatorer er samlet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 461 af 23. maj 2016 om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner.

I forbindelse med ibrugtagning skal elevatoren CE-mærkes. DANAK akkrediterer virksomheder til denne opgave. På baggrund af akkreditering kan virksomheden søge Arbejdstilsynet om at blive notificeret organ.

Elevatorer skal inspiceres og afprøves med fastlagte intervaller – dette skal udføres af et akkrediteret inspektionsorgan, og de skal med faste intervaller have udført kontrol – kontrol, reparation og vedligeholdelse må kun udføres af sagkyndige virksomheder, som er certificeret til disse opgaver. Elevatorens ejer har ansvaret for, at den bliver inspiceret, afprøvet og får foretaget kontrol.

DANAK tilbyder akkreditering til inspektion og til certificering af sagkyndige virksomheder. Inspektion varetages af akkrediterede inspektionsorganer, mens kontrol foretages af sagkyndige virksomheder, der er certificeret (ISO 9001) til at udføre kontrol af elevatorer.

Søg virksomheder, der er akkrediteret inden for området her (brug fritekstfeltet til søgning).

 

KRAV TIL INSPEKTIONSORGAN

  • Inspektionsorganet skal være akkrediteret til standarden ISO/IEC 17020.
  • Inspektionsorganet skal opfylde krav til uafhængighed og uvildighed som beskrevet for et type A-inspektionsorgan i nævnte standard. Det betyder, at inspektionsorganet skal være uafhængigt af både ejer af elevatoren og eftersynsfirmaet.
  • Akkrediteringsområdet skal referere til BEK 461/2016 §14.

Læs mere om inspektion her.

 

KRAV TIL SAGKYNDIG VIRKSOMHED

Den sagkyndige virksomhed, der står for kontrol, reparation og vedligeholdelse af elevatorer, skal være certificeret af et akkrediteret certificeringsorgan.

Akkreditering af disse certificeringsorganer sker efter standard ISO/IEC 17021-1 om certificering af ledelsessystemer, og hvor akkrediteringsområdet omfatter §12 i bekendtgørelsen om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner.

Læs mere om certificering af ledelsessystemer her.