Svejsning

DANAK tilbyder akkreditering indenfor personcertificering og svejseprocedureprøvning til svejsning.

Søg virksomheder, der er akkrediteret inden for området her (brug fritekstfeltet til søgning). 

Prøvningsorganer skal dog fremsøges via metodelisten.

 

PERSONCERTIFICERING - KRAV TIL SVEJSER

En svejsers faglige færdigheder er af afgørende betydning for svejsearbejdets kvalitet.

For at få afprøvet og dokumenteret særlige svejsefærdigheder kan svejseren blive certificeret til svejsning efter forskellige svejsemetoder, materialer og svejsestillinger. Der er på svejseområdet typisk tale om kundekrav om certificerede svejsere eller lovgivningsmæssige krav, fx . de væsentlige sikkerhedskrav i direktivet for trykbærende udstyr (PED 2016/68)

Svejseren kan - når de fornødne færdigheder er opnået - indstilles til personcertificering Prøveaflæggelse til svejsecertificering følger en eller flere specifikke svejsestandarder.

Eksamination af svejseren foretages af et certificeringsorgan. Disse organer kan være akkrediteret af DANAK efter kravene til personcertificering ISO/IEC 17024.

Læs mere om akkreditering til certificering af personer her. 

SVEJSEPROCEDUREPRØVNING

Svejseprocedurer, herunder svejsetilsatsmaterialer, kan underkastes en prøvning fra et inspektionsorgan, der er akkrediteret af DANAK til at foretage inspektion efter standarden ISO/IEC 17020. Svejseprocedureprøvning finder som regel sted hos den aktuelle virksomhed.

Inspektionsorganet vil i sin procedureprøvning følge de standarder for specifikation og kvalificering af svejseprocedurer, som er relevante afhængig af svejsemetode og materialer.

Læs mere om akkreditering til inspektion her.

PRØVNING AF SVEJSNINGEN

Et prøvningsorgan kan foretage en akkrediteret prøvning af svejsningen. Her vil prøvningsorganet været akkrediteret i henhold til standarden ISO/IEC 17025 og vil følge de på svejseområdet relevante standarder.

Læs mere om akkreditering til prøvning her.