STANDARDER

Standarder er grundlaget for akkreditering af virksomheder.

Den officielle definition på en standard er ifølge Dansk Standard:

 • Dokument til fælles og gentagen anvendelse, der giver regler, retningslinjer eller karakteristiske træk ved aktiviteter eller ved resultaterne af disse.

 • Dokumentet er fastlagt ved konsensus og vedtaget af et anerkendt organ.

 • Hensigten er at opnå optimal orden i en given sammenhæng.

En standard kan være udarbejdet af det nationale standardiseringsorgan - i Danmark Dansk Standard.

Standarden kan også komme fra de internationale sammenslutninger af standardiseringsorganer: i Europa CEN, på globalt plan ISO.

SÅDAN AFKODER DU EN STANDARD:

 • DS er betegnelsen for dansk godkendte standarder.
 • EN er betegnelsen for europæisk godkendte standarder.
 • ISO eller IEC er betegnelser for internationale standarder.

Eksempel: DS/EN ISO/IEC 17025 er en international (ISO/IEC) og europæisk (EN) standard, der er dansk godkendt (DS).

TRE NIVEAUER AF STANDARDER

I forbindelse med akkreditering anvendes der standarder på 3 niveauer.

 • Akkrediteringsorganet, for eksempel DANAK, skal opfylde standarden ISO/IEC 17011.
 • De standarder, som de akkrediterede virksomheder skal opfylde, er akkrediteringsstandarder.
 • Desuden anvendes der standarder eller andre dokumenter, når de akkrediterede laboratorier, inspektions- eller certificeringsorganer bedømmer produkter eller virksomheder. Disse er angivet under akkrediteringsområdet.

AKKREDITERINGSSTANDARDER

Følgende akkrediteringsstandarder bruges på de forskellige områder:

 • ISO/IEC 17025: For laboratorier, der udfører kalibrering og/eller prøvning.
 • ISO 15189: For laboratorier, der udfører medicinsk undersøgelse.
 • ISO 17034:For virksomheder, der producerer referencematerialer.
 • ISO/IEC 17043:For virksomheder der udbyder præstationsprøvninger.
 • ISO 20387:For virksomheder, der udfører biobankprocesser.
 • ISO/IEC 17021-1: For certificeringsorganer, der certificerer ledelsessystemer.
 • ISO/IEC 17024: For certificeringsorganer, der certificerer personer.
 • ISO/IEC 17065: For certificeringsorganer, der certificerer produkter.
 • ISO/IEC 17020: For inspektionsorganer.
 • ISO/IEC 17029: For validerings- og verifikationsorganer.