INTERNATIONALE DOKUMENTER

Internationale dokumenter dækker over dokumenter overvejende fra EA, IAF og ILAC.

Der findes to typer af internationale dokumenter:

  1. Obligatoriske dokumenter, som det i henhold til bekendtgørelse 913 om akkreditering af virksomheder er obligatorisk at følge.
  2. Vejledende dokumenter.
  • Hos EA findes dokumenter enten som Mandatory(M) eller guidance(G)/informative(INF). Det er endnu ikke alle EA-dokumenter, hvor det fremgår af titlen, hvilken type dokument der er tale om. Se EA's dokumenter her

  • Hos IAF kan man se på dokumentets titel, om det er obligatorisk. Dokumenterne er nemlig navngivet MD (Mandatory Document) eller ID (Informative Document). Se IAFs dokumenter her

  • Hos ILAC er de obligatoriske dokumenter som oftest navngivet ILAC-P eller ILAC-R, mens et vejledende dokument hedder ILAC-G (guidance). Se ILACs dokumenter her

Alle dokumenter, der er relevante for en akkreditering, er angivet under akkrediteringskrav på DANAKs hjemmeside.