EMAS- VERIFIKATION

 

For at en virksomhed kan blive registreret i det centrale EU register over ”miljørigtige” virksomheder i EU (og i Miljøstyrelsens EMAS-register), skal der etableres et miljøledelsessystem og laves en miljøredegørelse som skal undergå en miljøverifikation. Miljøverifikationen skal foretages af en miljøverifikator, som er akkrediteret. Miljøverifikation omfatter besøg på virksomheden, som ønsker at lade sig EMAS-registrere.

EMAS er en frivillig ordning for virksomheder, der er villige til at forpligte sig til at kortlægge og forbedre deres miljøindsats. EMAS-ordningen blev lanceret i april 1995 og revideret i 2001 for bl.a. at indarbejde DS/EN ISO 14001 (den internationale standard for miljøledelse) i sit miljøledelsessystem. I 2009 blev EMAS-forordningen igen revideret, hvor den europæiske ordning bl.a. blev gjort global.

Formålet med miljøledelses- og miljørevisionsordningen (EMAS) er at fremme en løbende forbedring af virksomheders miljøindsats og -resultater.

EMAS er mere omfattende end DS/EN ISO 14001 på bl.a. følgende områder:

  • Der foretages en indledende miljøgennemgang
  • Virksomheden skal udarbejde en miljøredegørelse og forpligte sig til at stille ajourførte oplysninger til rådighed for offentligheden og andre interesseparter

 

AKKREDITERINGSGRUNDLAG

Nedenfor er anført link eller henvisning til dokumenter, som er gældende for den specifikke ordning.

BEKENDTGØRELSER

AKKREDITERINGSSTANDARD

  • DS/EN ISO/IEC 17021-1:2015, Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer. Del 1: Krav. 4. udg. 2015-07-30.
  • DS/EN ISO/IEC 17021-2:2018, Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer Del 2: Kompetencekrav til audit og certificering af miljøledelsessystemer.

Nedenstående fortolkninger gældende i forhold til certificering af miljøledelsessystemer kan anvendes:

  • EA-dokumenter for certificering af ledelsessystemer (EA-07/04);
  • IAF’s Mandatory Documents (MD-series) til ISO 17021-1 (MD 4, MD 5);

AKKREDITERINGSBESTEMMELSER

AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMF

AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMC