KVALITETSLEDELSESSYSTEMER

Nedenfor er anført link eller henvisning til dokumenter, som er gældende for den specifikke ordning.

BEKENDTGØRELSER

AKKREDITERINGSSTANDARD

  • DS/EN ISO/IEC 17021-1:2015, Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer. Del 1: Krav. 4. udg. 2015-07-30

     

  • DS/EN ISO/IEC 17021-3:2018. Overensstemmelsesvurdering - Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer - Del 3:Kompetencekrav til auditering og certificering af kvalitetsledelsessystemer. 1. udg. 2018

AKKREDITERINGSBESTEMMELSER

INTERNATIONALE FORTOLKNINGER

AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMF

AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMC