MILJØLEDELSESSYSTEM

Nedenfor er anført link eller henvisning til dokumenter, som er gældende for den specifikke ordning.

BEKENDTGØRELSER

AKKREDITERINGSSTANDARD

  • ISO/IEC 17021-1:2015, Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer. Del 1: Krav. 4. udg. 2015-07-30
  • DS/EN ISO/IEC 17021-2:2018, Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer Del 2: Kompetencekrav til audit og certificering af miljøledelsessystemer

AKKREDITERINGSBESTEMMELSER

INTERNATIONALE FORTOLKNINGER

AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMF

AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMC