AKKREDITERING TIL INSPEKTION

Inspektion er en uvildig bedømmelse eller overensstemmelsesvurdering, hvor det konstateres, om materialer, produkter, installationer, processer eller serviceydelser lever op til specifikke krav.

DANAK-akkrediteret inspektion kan foretages på mange områder. Det er dog nødvendigt, at der er fastlagt krav og kriterier for det inspicerede objekts kvalitet eller funktionalitet. Målet for inspektionen vil være en overensstemmelsesvurdering i forhold til disse krav og kriterier.

Inspektion kan foretages på alle stadier af udstyrs og installationers levetid.

AKKREDITERINGSGRUNDLAG

Nedenfor er anført link eller henvisning til dokumenter, som er gældende for den specifikke ordning.

BEKENDTGØRELSER
AKKREDITERINGSSTANDARD
  • DS/EN ISO/IEC 17020, 4. udg. 2012
    Overensstemmelsesvurdering - Krav til forskellige typer inspektionsorganer
AKKREDITERINGSBESTEMMELSER
INTERNATIONALE FORTOLKNINGER
AKKREDITERINGSMEDDELELSER