AKKREDITERING TIL UDBUD AF PRÆSTATIONSPRØVNINGER

Præstationsprøvning er laboratoriesammenligninger, hvor mange laboratorier prøver eller kalibrerer éns prøver og hvor resultaterne efterfølgende sammenlignes og behandles statistisk.

Præstationsprøvning er et vigtig element i laboratoriernes kvalitetssikring og kan anvendes til at fastlægge effektiviteten og sammenligneligheden af prøvnings- eller målemetoder og til at identificere problemer i laboratoriers kvalitetsstyring.

DANAK akkrediterer til udbud af præstationsprøvninger efter DS/EN ISO/IEC 17043:2010 Overensstemmelsesvurdering - Generelle krav til præstationsprøvning.

Det er ikke et krav for at blive akkrediteret til udbud af præstationsprøvning, at udbyderen samtidig opretholder et laboratorium til at levere eventuelle referenceværdier eller forberedelse af prøver.

Hvis udbyderen af præstationsprøvning også agerer som akkrediteret prøvnings- eller kalibreringslaboratorium, vil bedømmelsen af aktiviteterne kunne foretages samlet.

Akkrediteret præstationsprøvning er omfattet af den gensidige anerkendelsesaftale i EA: EA Multilateral Agreement (EA MLA). DANAK underskrev denne MLA i april 2017 sammen med blandt andre Finland, Norge, England, Frankrig, Italien og Grækenland.

DANAK fastlægger akkrediteringsområdet på basis af de prøvnings- og kalibreringsområder, som gælder for laboratorier.

PRØVNINGS- OG KALIBRERINGSOMRÅDER FOR LABORATORIER

Præstationsprøvning indenfor kalibrering relateres til:

 • Acceleration og hastighed
 • Akustik og ultralyd
 • Kemisk
 • Densitet og viskositet
 • Geometri
 • Elektricitet DC og LF
 • Elektricitet HF
 • Flow
 • Kraft og moment
 • Hårdhed
 • Fugt
 • Ioniserende stråling
 • Magnetisme
 • Masse
 • Optik
 • Tryk og vakuum
 • Referencemateriale
 • Temperatur
 • Tid og frekvens
 • Volumen

Præstationsprøvning indenfor prøvning relateres til:

 • Akustisk prøvning
 • Elektrisk og elektronisk prøvning
 • Klimatisk prøvning
 • EMC prøvning
 • Brandteknisk prøvning
 • Forensisk prøvning
 • Mekanisk prøvning
 • Ikke destruktiv prøvning
 • Fysisk prøvning
 • Ioniserende stråling og radiokemi
 • Prøvetagning
 • Biologisk og biokemisk prøvning
 • Kemisk prøvning
 • Mikrobiologisk prøvning
 • Sensorisk prøvning
 • Medicinsk undersøgelse

AKKREDITERINGSGRUNDLAG

BEKENDTGØRELSER
 AKKREDITERINGSSTANDARD
 • DS/EN ISO/IEC 17043, 1. udg. 2010-02-19 Overensstemmelsesvurdering - Generelle krav til præstationsprøvning (købes hos Dansk Standard)
 AKKREDITERINGSBESTEMMELSER
GUIDELINES

Udover ovenstående kravdokumenter, som udbydere af præstationsprøvning skal overholde, så forekommer der et større antal internationale guidelines, som er relevante, og som er implementeret gennem akkrediteringsbestemmelserne:

 • EA-4/14:2003: The Selection and Use of Reference Materials.
 • EA-4/18:2021: Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation
 • ILAC G17:01/2021: ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing 
 • ILAC G24:2022: Guidelines for the determination of recalibration intervals of measuring equipment

AKKREDITERINGSMEDDELELSER

Der er desuden udgivet forskellige akkrediteringsmeddelelser som vejleder, beskriver bedømmelsespraksis og forhold af relevans for udbydere af præstationsprøvning:

AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMF

Der er desuden udgivet forskellige akkrediteringsmeddelelser, som vejleder og beskriver bedømmelsespraksis og forhold af relevans for akkrediterede prøvningslaboratorier: