PRODUKTER, PROCESSER OG SERVICEYDELSER

Produktcertificering (hvor ”produkt” skal opfattes med en bred betydning, der også dækker over proces og serviceydelser) er en uvildig bedømmelse/overensstemmelsesvurdering, hvor det konstateres, om produktet lever op til en, på forhånd fastlagt, specifikation.

Akkrediteret produktcertificering kan dække en bred vifte områder. Det er dog nødvendigt, at der er fastlagt krav og kriterier for produktets, processens eller serviceydelsens kvalitet eller funktionalitet. Produktcertificeringen vil være en overensstemmelsesvurdering i forhold til disse krav og kriterier.

AKKREDITERINGSGRUNDLAG

Nedenfor er anført link eller henvisning til dokumenter, som er gældende for den specifikke ordning.

BEKENDTGØRELSER
AKKREDITERINGSSTANDARD
  • DS/EN ISO/IEC 17065: 2012 Overensstemmelsesvurdering - krav til organer, der certificerer produkter, processer og serviceydelser
AKKREDITERINGSBESTEMMELSER
INTERNATIONALE FORTOLKNINGER
AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMF
AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMC