AKKREDITERING TIL PRODUKTION AF REFERENCEMATERIALER

Laboratorier på det kemiske og mikrobiologiske område anvender referencematerialer til at sikre sporbarheden af analyserne.

Et referencemateriale er et materiale, som er tilstrækkeligt homogent og stabilt med hensyn til en eller flere egenskaber. Er referencematerialet karakteriseret, hvor en eller flere egenskaber er fastlagt med en tilhørende usikkerhed beskrevet i et medfølgende certifikat, er det et certificeret referencemateriale.

Ved at analysere referencematerialet, kan laboratoriet sikre, at analysemetoden giver korrekte resultater.

DANAK akkrediterer til produktion af referencematerialer efter DS/EN ISO 17034:2016, Generelle kompetencekrav til producenter af referencematerialer.

Akkreditering til produktion af referencematerialer er endnu ikke omfattet af gensidige anerkendelsesaftaler i EA eller ILAC, men der er nu grundlag for en kommende MLA og der tages endelig stilling til dette i forbindelse med EA MLA Rådets møde i april 2019.

Hvis en virksomhed, der producerer referencematerialer, også agerer som akkrediteret prøvnings- eller kalibreringslaboratorium, vil der kunne foretages en samlet bedømmelse af disse aktiviteter.

DANAK fastlægger akkrediteringsområdet ved angivelse af de matricer/systemer og/eller parametre/komponenter/kvantiteter, som referencematerialet består af og/eller tillægges.

AKKREDITERINGSGRUNDLAG

BEKENDTGØRELSER
 AKKREDITERINGSSTANDARD
  • DS/EN ISO 17034:2016, Generelle kompetencekrav til producenter af referencematerialer.
 AKKREDITERINGSBESTEMMELSER
GUIDELINES

Udover ovenstående kravdokumenter, som producenter af referencemateriale skal overholde, findes der et større antal internationale guidelines, som er relevante, og er implementeret gennem akkrediteringsbestemmelserne:

  • EA-4/02:2013: Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration
  • EA-4/14:2003: The Selection and Use of Reference Materials.
  • EA-4/18:2021: Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation
  • ILAC G17:01/2021: ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing 
  • ILAC G24:2022: Guidelines for the determination of recalibration intervals of measuring equipment

AKKREDITERINGSMEDDELELSER

1. AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMF

Der er desuden udgivet forskellige akkrediteringsmeddelelser (AML) som vejleder og beskriver bedømmelsespraksis og forhold af relevans for laboratorier, der producerer referencematerialer:

2. AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AML