PERSONER

Når man som virksomhed eller person skal have udført en opgave, vil en afgørende faktor altid være, at personen, der udfører opgaven, er kompetent. Når en person personcertificeres, betyder det, at man kan have tiltro til, at personen anses for kompetent inden for det område certificeringen dækker (f.eks. svejsning).

En personcertificering omfatter:

  • Dokumentation af personens kompetencer
  • Efterfølgende bedømmelse/overvågning af personens kompetencer.

Når personen er certificeret, bliver der udstedt et certifikat, der angiver gyldighedsområde og gyldighedsperiode. Der skal aflægges ny prøve for at få det fornyet.

AKKREDITERINGSGRUNDLAG

Nedenfor er anført link eller henvisning til dokumenter, som er gældende for den specifikke ordning.

BEKENDTGØRELSER
AKKREDITERINGSSTANDARD
  • DS/EN ISO/IEC 17024:2012 3. udgave 
    "Overensstemmelsesvurdering - Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer".
AKKREDITERINGSBESTEMMELSER
INTERNATIONALE FORTOLKNINGER
AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMF
AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMC