BIOBANKER

DANAK akkrediterer virksomheder til biobankprocesser i henhold til DS/ISO 20387:2017, Generelle krav til biobankprocesser baseret på ILAC Resolution GA 22.19 “The General Assembly resolves that the standard applicable to biobanks for the purposes of accreditation will be ISO 20387 Biobanking – General requirements for biobanking, to be used as a standalone standard.”

Akkreditering til biobankprocesser er endnu ikke omfattet af gensidige anerkendelsesaftaler i EA eller ILAC.
Hvis en virksomhed driver både en akkrediteret biobank og et akkrediteret laboratorium, vil der kunne foretages en samlet bedømmelse af disse aktiviteter.

DANAK fastlægger et akkrediteringsområde, som beskriver de ydelser, biobanken leverer, og dette publiceres i DANAK´s register (se under ”Find en akkrediteret virksomhed”).

AKKREDITERINGSGRUNDLAG

BEKENDTGØRELSER

 AKKREDITERINGSSTANDARD

  • DS/ISO 20387, Generelle krav til biobankprocesser. 

 AKKREDITERINGSBESTEMMELSER

 GUIDELINES

Udover ovenstående kravdokumenter, som biobanker skal overholde, findes internationale guidelines, som kan være er relevante, og som er implementeret gennem akkrediteringsbestemmelserne:

  • EA-4/14:2003: The Selection and Use of Reference Materials
  • ILAC G-24:2007: ILAC Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments

 AKKREDITERINGSMEDDELELSER

Der er desuden udgivet forskellige akkrediteringsmeddelelser (AML) som vejleder og beskriver bedømmelsespraksis og forhold af relevans for biobanker:

AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AML

AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMF

Der er desuden udgivet forskellige akkrediteringsmeddelelser, som vejleder og beskriver bedømmelsespraksis og forhold af relevans for akkrediterede prøvningslaboratorier: