AKKREDITERING TIL BIOBANKPROCESSER

DANAK akkrediterer virksomheder til biobankprocesser i henhold til DS/ISO 20387:2018, Generelle krav til biobankprocesser baseret på ILAC Resolution GA 22.19 “The General Assembly resolves that the standard applicable to biobanks for the purposes of accreditation will be ISO 20387 Biobanking – General requirements for biobanking, to be used as a standalone standard.”

Akkreditering til biobankprocesser er endnu ikke omfattet af gensidige anerkendelsesaftaler i EA eller ILAC.
 
Hvis en virksomhed driver både en akkrediteret biobank og et akkrediteret laboratorium, vil der bestræbes på at foretage bedømmelsen i forlængelse af hinanden.

DANAK fastlægger et akkrediteringsområde, som beskriver de ydelser, biobanken leverer, og dette publiceres i DANAK´s register (se under ”Find en akkrediteret virksomhed”).

AKKREDITERINGSGRUNDLAG

BEKENDTGØRELSER
 AKKREDITERINGSSTANDARD
  • DS/ISO 20387, Generelle krav til biobankprocesser. 
 AKKREDITERINGSBESTEMMELSER
 GUIDELINES

Udover ovenstående kravdokumenter, som biobanker skal overholde, findes internationale guidelines, som kan være relevante, og som er implementeret gennem akkrediteringsbestemmelserne:

 AKKREDITERINGSMEDDELELSER

Der er desuden udgivet forskellige akkrediteringsmeddelelser (AML) som vejleder og beskriver bedømmelsespraksis og forhold af relevans for biobanker:

AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AML
AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMF