AQAP certificering

AQAP-certificering er egnet til virksomheder med konkrete aktiviteter eller kontrakter indenfor forsvarsområdet eller som fx deltager i udbudstilbud til forsvaret.

Allied Quality Assurance Publications, forkortet AQAP, er en kvalitetsstandard udviklet i NATO samarbejdet. Formålet med AQAP-standarderne er at fastsætte krav til kvalitetssikring af forsvarsmateriel samt definere NATOs kvalitetskrav til globale leverandører og deres forsyningskæder samt sikre kunden en række rettigheder. Forsvarsvirksomheder som leverer eller ønsker at levere forsvarsmateriel til det danske forsvar, kan således AQAP certificeres for at dokumentere deres efterlevelse af disse krav.

Som certificeringsorgan opnår du akkreditering til AQAP 2110 certificering gennem akkreditering til ISO 17021-1. Akkreditering til AQAP 2110 certificering er altid i kombination med akkreditering til kvalitetsledelse ISO 9001:2015.

AQAP 2110 stiller to slags kvalitetskrav, de generelle kvalitetsstyringskrav med reference til ISO 9001 og NATO-specifikke kvalitetsstyringskrav, herunder specifikke krav til leverandøren i forsvarets forsyningskæde. AQAP 2110 bruges til leverandører med processer indenfor design, udvikling og produktion.

Nedenfor er anført link eller henvisning til dokumenter, som er gældende AQAP-certificering.

 

BEKENDTGØRELSER
AKKREDITERINGSSTANDARD
  • DS/EN ISO/IEC 17021-1:2015, Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer. Del 1: Krav. 4. udg. 2015-07-30
  • DS/EN ISO/IEC 17021-3:2018. Overensstemmelsesvurdering - Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer - Del 3:Kompetencekrav til auditering og certificering af kvalitetsledelsessystemer. 1. udg. 2018
AKKREDITERINGSBESTEMMELSER
INTERNATIONALE FORTOLKNINGER
AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMF
AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMC