LEDELSESSYSTEM FOR INFORMATIONSSIKKERHED

Nedenfor er anført link eller henvisning til dokumenter, som er gældende for den specifikke ordning.

BEKENDTGØRELSER

AKKREDITERINGSSTANDARD

  • DS/EN ISO/IEC 17021-1:2015 Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer. Del 1: Krav. 4. udg. 2015-07-30
  • DS/ISO/IEC 27006-1:2024 Informationsteknologi - Sikkerhedsteknikker - Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer for informationssikkerhed - Del 1: Generelt
  • DS/CEN ISO/IEC/TS 27006-2:2022 Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer for informationssikkerhed – Del 2: Ledelsessystemer til privatlivsbeskyttelse

AKKREDITERINGSBESTEMMELSER

INTERNATIONALE FORTOLKNINGER

AKKREDITERINGSMEDDELELSER