Asset Management

Nedenfor er anført link eller henvisning til dokumenter, som er gældende Asset Management.

 
BEKENDTGØRELSER
AKKREDITERINGSSTANDARD
  • DS/EN ISO/IEC 17021-1:2015, Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer. Del 1: Krav. 4. udg. 2015-07-30
  • ISO/IEC 17021-5:2014 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 5: Competence requirements for auditing and certification of asset management
AKKREDITERINGSBESTEMMELSER
INTERNATIONALE FORTOLKNINGER
AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMF
AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMC