ARBEJDSMILJØLEDELSESSYSTEM

Nedenfor er anført link eller henvisning til dokumenter, som er gældende for den specifikke ordning.

BEKENDTGØRELSER

AKKREDITERINGSSTANDARD

  • DS/EN ISO/IEC 17021-1:2015, Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer. Del 1: Krav. 4. udg. 2015-07-30
  • DS/ISO/IEC 17021-10:2018, Overensstemmelsesvurdering – Krav til organisationer, der auditerer og certificerer ledelsessystemer – Del 10: Kompetenskrav til auditering og certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer.1. udg. 2018-03-15

AKKREDITERINGSBESTEMMELSER

INTERNATIONALE FORTOLKNINGER

AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMF

AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMC