MEDICINSK UDSTYR

Nedenfor er anført link eller henvisning til dokumenter, som er gældende for den specifikke ordning.

BEKENDTGØRELSER

AKKREDITERINGSSTANDARD

  • DS/EN ISO/IEC 17021-1:2015, Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer. Del 1: Krav. 4. udg. 2015-07-30
  • ISO/IEC 17021-3:2016, Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer Del 3: Del 3: Kompetencekrav til auditering og certificering af kvalitetsledelsessystemer. 1. udg. 2016-06-29

AKKREDITERINGSBESTEMMELSER

INTERNATIONALE FORTOLKNINGER

AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMF

AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMC