LEDELSESSYSTEM FOR FØDEVARESIKKERHED

Nedenfor er anført link eller henvisning til dokumenter, som er gældende for den specifikke ordning.

BEKENDTGØRELSER

AKKREDITERINGSSTANDARD

  • DS/EN ISO/IEC 17021-1:2015, Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer. Del 1: Krav. 4. udg. 2015-07-30
  • DS/ISO/TS 22003:2014, Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed - Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed. 2. udg. 2014-01-09
  • DS/ISO 22003-1:2022, Fødevaresikkerhed – Del 1: Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed

AKKREDITERINGSBESTEMMELSER

INTERNATIONALE FORTOLKNINGER

AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMF

AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMC