GLP-INSPEKTION

DANAK udfører GLP-inspektion hos virksomheder, der udfører ikke-kliniske forsøg vedrørende industrikemikalier, pesticider, biocider, fødevare- og foder tilsætningsstoffer, kosmetik og andre produkter, fx detergenter med henblik på vurdering af sundheds- miljørisici.

GLP-inspektion af virksomheder, der udfører GLP forsøg, sker i henhold til OECD's principper for god laboratoriepraksis.

Ved god laboratoriepraksis forstås de procedurer og forhold, hvorunder laboratorieforsøg planlægges, udføres, overvåges, registreres, rapporteres og arkiveres i henhold til GLP-principperne. Formålet med GLP er at fremme kvaliteten af testresultater. Sammenlignelig kvalitet af testresultater er basis for sikring af gensidig accept af resultater internationalt.

GLP-inspektion af testfaciliteter, forsøgslaboratorier, feltforsøg gennemføres periodisk med det formål at verificere, at virksomhederne overholder GLP principperne.

REGELKRAV TIL GLP

GLP-systemet er reguleret af følgende to bekendtgørelser:

  • Bekendtgørelse nr. 1389 af 25. november 2015 om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor, som kan læses her.
  • Bekendtgørelse nr. 805 af 22. juni 2017 om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for fødevarer og GLP-inspektion samt gebyrer herfor, som kan læses her.

Der henvises til Lægemiddelstyrelsen for udførelse af GLP forsøg vedrørende lægemidler og veterinære lægemidler.

Se OECD's retningslinjer vedr. GLP her

Virksomheder, der udfører forsøg i henhold til GLP reglerne: se listen her

Se gebyrtakster for GLP i henhold til Miljøstyrelsen her

 

Hent anmeldelsesskema her.

Kontaktperson: Ledende GLP inspektør Kirsten Marie Rosenberg, DANAK. Tlf: 7733 9583. E-mail: kmr@danak.dk.