Notificering efter byggevareforordningen

DANAK varetager på vegne af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen notificering til EU-Kommissionen jf. BEK 1420/2017). Det betyder, at når en virksomhed er akkrediteret af DANAK, enten som prøvningslaboratorie eller produktcertificeringsorgan på området, så vil virksomheden kunne ansøge om at blive notificeret.

Liste over notificerede organer er tilgængelig i EU-Kommissionens database, NANDO.

Se listen over notificerede virksomheder under Regulation 305/2011 Construction Products på EUs side Nando.

Priserne for notificering fremgår af DANAKs prisliste

Læs om akkreditering som grundlag for notificering her