Krav om ISO 15189-akkrediterede COVID-19 test ved udenlandsrejser

Flere laboratorier i Danmark er nu akkrediterede til at udføre COVID-19 analyser på humane prøver. Laboratorierne er akkrediterede efter enten ISO 15189 eller ISO/IEC 17025 standarderne.

Flere rejsende bliver nu mødt med krav om ISO 15189 akkrediterede COVID-19 testsvar, ved indrejse til f.eks. Hongkong.

Det er internationalt anerkendt af den internationale organisation for akkreditering af laboratorier og inspektionsorganer (ILAC), at humane COVID-19 analyser kan akkrediteres efter ISO 15189 og ISO/IEC 17025 standarderne, læs her.

DANAK anerkender derved at COVID-19 testsvar akkrediteret efter ISO/IEC 17025 er fuldstændig tilsvarende COVID-19 svar akkrediteret efter ISO 15189.

DANAKs udtalelse omkring anerkendelse af akkrediterede COVID-19 svar, kan findes her.