Opdatering af en række IAF MD dokumenter

IAF har opdateret en række dokumenter og orienteret om, at dokumenterne alene er reviderede mht. at et refereret dokument ( IAF PR 4) er udgået samt enkelte korrekturmæssige rettelser. Der er ikke nye eller ændrede krav.

Det drejer sig om følgende dokumenter:

MD 1, MD 2, MD 4, MD 5, MD 6, MD 8, MD 9, MD 11, MD 12, MD 13, MD 14, MD 15, MD 16, MD 17, MD 20, MD 22, MD 23, MD 24, MD 25.

Der er derfor ikke ændret i dato for indførelse af disse reviderede dokumenter. Kun 2 af dokumenterne har en overgangsperiode, der ikke er udløbet endnu. Det drejer sig om IAF MD 7 om sanktioner og svigagtig adfærd (21/2 2024) samt MD 25 om evaluering af schemes (7/1 2024).

DANAKs hjemmeside vil blive opdateret efter sommerferien.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk