EA EUROPEAN ACCREDITATION

EA - EUROPAS AKKREDITERINGSSAMARBEJDE

EA er Europas samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganer. I mere end 20 år har EA - European co-operation for Accreditation - arbejdet med at harmonisere og fortolke de internationale standarder for akkreditering af virksomheder.

EA har akkrediteringsorganer fra 50 lande som medlemmer og administreres fra Paris. Driften finansieres af kontingent fra medlemmerne samt støtte fra EU og EFTA.

 

EAs medlemmer læs her

Det faglige samarbejde foregår i fire EA-komitéer. Her sidder både akkrediteringsorganer og interessenter, for eksempel organisationer inden for det pågældende område.

Fortolkninger af standarder vedtages på EA's generalforsamling. Derefter udgives de som EA-dokumenter - enten i form af obligatoriske kravdokumenter eller som vejledninger.

Læs mere på EAs dokumentside

TILLID TIL RAPPORTER OG CERTIFIKATER

EA arbejder også for, at virksomheder og myndigheder kan have tillid til de ydelser, som leveres af akkrediterede virksomheder:

 • rapporter inden for prøvning, kalibrering og inspektion samt
 • certifikater, udstedt af virksomheder inden for certificering og verifikation.

Opbygningen af tillid til det europæiske system for akkreditering tager afsæt i den tillid, som markedet i det enkelte land har til det nationale akkrediteringsorgan og de akkrediterede virksomheder.

Midlet til at øge tillid på tværs af landegrænser er en aftale mellem akkrediteringsorganerne om, at man gensidigt anerkender virksomhedernes akkrediterede rapporter og certifikater.

Læs mere på EA's side om MLA-aftalerne

EA udgiver årligt en rapport med aktuel status om EA MLA-aftalen vedrørende gensidig anerkendelse over landegrænser. Årsrapporten kan hentes her

EA EVALUERER AKKREDITERINGSORGANER

For at sikre at akkrediteringsorganerne har tillid til hinanden, evaluerer EA jævnligt de nationale organer. I denne evaluering bliver det nationale organ bedømt af repræsentanter fra andre nationers akkrediteringsorganer.

Med disse evalueringer bedømmer og overvåger EA, at akkrediteringsstandarder anvendes og fortolkes ensartet.

Desuden sikres det, at markedet kan have tillid til en akkrediteret virksomhed - uanset hvilket nationalt akkrediteringsorgan, der har akkrediteret den.

DANAKS AFTALER MED EA

DANAK har indgået aftaler med EA om gensidig anerkendelse af rapporter og certifikater med DANAKs akkrediteringssymbol på disse områder:

 • kalibrering
 • prøvning
 • medicinsk udstyr
 • produkt certificering
 • certificering af ledelsessystemer
 • person certificering
 • inspektion
 • validering og verifikation
 • præstationsprøvning
DANAKS INDSATS I EA

DANAK-ansatte deltager i arbejdet i EA via EA's generalforsamling og EA's komitéer. Dertil kommer, at DANAK er med i EA's arbejdsgrupper, hvor man blandt andet arbejder med fælles fortolkning af standarderne. EA har arbejdsgrupper på 7 centrale områder og nedsætter desuden task forces til mere kortsigtede projekter.

De nuværende kontaktpersoner i DANAK i forhold til EA er:

 • Direktør Jesper Høy
 • Sektionsleder Kirsten M. Rosenberg: Medlem af EA's laboratoriekomité.
 • Sektionsleder Karsten Tølløse: Medlem af EA's komitéer for certificering og inspektion.
 • Kvalitetschef Allan Munck: Medlem af EA’s horisontale harmoniserings komité.

EA har udgivet en række brochurer med fokus på forskellige dele af akkrediteringsarbejdet.

Se dem her

Du kan læse mere om EA på deres hjemmeside her.