INTERNATIONALT

INTERNATIONALE REGLER OG SAMARBEJDE OM AKKREDITERING

DANAKs akkrediteringsarbejde er i høj grad en del af en international indsats for akkreditering.

Det gælder både i forhold til EUs regelsæt og i forhold til samarbejde på tværs mellem lande - inden for EU og globalt.

Det internationale samarbejde sikrer, at akkrediteringer kan anerkendes på tværs af landegrænser. Dermed letter man international samhandel.

  • I Europa er akkreditering reguleret ved EU-forordning nr. 765, vedtaget i 2008.
    Læs mere om EU-forordning 765

  • Mellem de europæiske lande sker det konkrete samarbejde om akkreditering og gensidig anerkendelse via organisationen EA, European co-operation for Accreditation.
    Læs mere om EA. Eller se mere på EA's hjemmeside: EA

  • På globalt plan arbejder verdens lande sammen om akkreditering i de to organisationer ILAC og IAF.

    Læs mere om ILAC og IAF. Eller se mere på deres hjemmesider: ILAC IAF