DANAK ÅRSRAPPORT 2020

DANAK har i 2020 realiseret et overskud på 1,3 mio.kr. Egenkapitalen er 10,2 mio. kr., hvilket vurderes at være nok til at sikre DANAKs robusthed og økonomiske uafhængighed.

Det er lykkedes stort set at fastholde omsætningen på trods af nedlukninger og udgifterne har på flere områder været væsentligt mindre end normalt. Resultatet er væsentligt bedre end budgetteret.

Nettoomsætningen er 34,9 mio. kr. mod 35,1 mio. kr. i 2019.

 

Du kan læse DANAKs årsrapport her