DANAK årsrapport 2022

DANAK har i 2022 realiseret et underskud på 0,5 mio.kr. Egenkapitalen er 11,1 mio. kr.

Der var budgetteret med et underskud på 1,0 mio. kr. idet bestyrelsen i 2021 besluttede at nedsætte DANAKs priser med 2,8 mio. kr. i 2022 for at nedbringe egenkapitalen.

Resultatet er blevet bedre end budgetteret da DANAK i foråret 2022 købte vores domicil, hvilket har givet en større besparelse på driftsbudgettet

Nettoomsætningen er 36.2 mio.kr. mod 37,4 mio. kr.  i 2021. Nedgangen skyldes de nedsatte priser men modvirkes af en aktivitetsstigning.

 

Du kan læse DANAKs årsrapport her

Du kan læse DANAKs redegørelse for god fondsledelse her