DANAKS STRATEGI 2021-2025

DANAKs strategi er et resultat af en strategiproces i bestyrelsen, med input fra medarbejdere, sektorudvalg og Sikkerhedsstyrelsen.

DANAKS mission om at give troværdighed gennem akkreditering indeholder nogle helt specifikke mål for DANAK som nationalt akkrediteringsorgan:

  • Levere akkrediteringsprodukter i overensstemmelse med kravene i de internationale akkrediteringsstandarder og specifikationer
  • Udbyde akkreditering af ydelser, som markedet og myndigheder efterspørger
  • Sikre at DANAK er internationalt anerkendt på alle relevante akkrediteringsområder
  • Udføre en effektiv og professionel bedømmelse af de akkrediterede virksomheder

DANAKS vision om at øge effekten af akkreditering for samfund og virksomheder vil blive opfyldt gennem 17 handlingsplaner, der har følgende fokusområder:

  • Bedømmelsesmetoder
  • Bedømmelsesomfang
  • International indflydelse
  • IT-udvikling
  • Information
  • Økonomi

Du kan læse strategien her