AKKREDITERINGSMÆRKER

Virksomheder, som er akkrediteret af DANAK, skal anvende DANAKs akkrediteringsmærke på de akkrediterede rapporter og certifikater, som udstedes til kunderne. Du kan læse reglerne for brugen af DANAKs akkrediteringsmærke i bekendtgørelse 913, kap. 4, og akkrediteringsbestemmelse 2, AB 2, om DANAKs akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering.

Akkrediteringsmærket består af "kongekrone + DANAK" samt virksomhedens akkrediteringstype og registreringsnummer hos DANAK. Ved hjælp af virksomhedens registreringsnummer kan du på DANAKs hjemmeside ved søgning på akkrediterede virksomheder finde oplysninger om, hvilke aktiviteter virksomheden er akkrediteret til.

DANAKs akkrediteringsmærke er anerkendt af de danske myndigheder, og akkreditering af virksomheder betragtes som en myndighedsopgave.

Akkrediterede rapporter og certifikater, som bærer DANAKs akkrediteringsmærke, er dokumentation for, at ydelsen er udført:

  • af en virksomhed, som er akkrediteret af DANAK, og
  • at ydelsen er udført i overensstemmelse med de krav, som gælder for virksomhedens akkreditering.

Akkrediteringsmærket er altså en garanti til kunden om, at virksomheden har de fornødne kompetencer og procedurer til at udføre opgaven.

DANAKS AKKREDITERINGSMÆRKE:

 

  

 

DANAK er indenfor bestemte områder godkendt af den europæiske organisation EA som medlem af EA MLA-aftalen om gensidig anerkendelse af akkrediterede rapporter og certifikater (EA MLA). Det betyder, at DANAKs akkrediteringsmærke anerkendes i de lande, som har underskrevet EA MLA-aftalen.

Som dokumentation for at en ydelse er omfattet af EA MLA-aftalen kan akkrediterede virksomheder på rapporter og certifikater anvende DANAKs akkrediteringsmærke + Medlem af EA MLA.

DANAKS AKKREDITERINGSMÆRKE I KOMBINATION MED EA MLA'EN SER SÅDAN UD:

 

  

ANVENDELSE AF DANAKS AKKREDITERINGSMÆRKE

Akkrediterede virksomheder kan anvende DANAKs akkrediteringsmærke for de ydelser, de er akkrediterede til efter bestemmelserne i DANAKs akkrediteringsbestemmelse AB 2.

Akkrediteringsmærket kan indeholde en tekst, hvor der angives ”Medlem af EA MLA” for akkrediterede ydelser omfattet af DANAKs EA MLA-aftale. Se AB 2, pkt. 4.

DANAKs akkrediteringsmærke med henvisning til EA MLA kan anvendes for akkrediteringsområderne anført på EA’s website for DANAK under ”Scope” her.

GLOBALE MÆRKER

DANAK har underskrevet de globale aftaler i ILAC (International Laboratory Accreditation Corporation) og IAF (International Accreditation Forum) om gensidig anerkendelse af akkrediterede rapporter og certifikater.

ILAC og IAF har udviklet mærker, som kan bruges af akkrediterede virksomheder sammen med DANAKs mærke. Formålet med de kombinerede mærker er at lette den globale anerkendelse af rapporter og certifikater, som bærer DANAKs akkrediteringsmærke, når det knyttes sammen med et globalt anerkendt mærke.

ANVENDELSE AF ILACS MÆRKE

Akkrediterede virksomheder kan anvende ILACs mærke i kombination med DANAKs akkrediteringsmærke for ydelser omfattet af DANAKs ILAC MRA-aftale. Læs nærmere i DANAKs akkrediteringsbestemmelse AB 2, pkt. 5.

Det kombinerede mærke kan anvendes for områderne anført i ILACs oversigt for DANAK her.

ANVENDELSE AF IAF'S MÆRKE

Akkrediterede virksomheder kan anvende IAF’s mærke i kombination med DANAKs akkrediteringsmærke for ydelser omfattet af DANAKs IAF MLA-aftale. Det er dog en forudsætning, at virksomheden har underskrevet en særskilt kontrakt med DANAK. Læs mere i DANAKs akkrediteringsbestemmelse AB 2, pkt. 6.

Det kombinerede mærke kan anvendes for områderne anført i IAFs oversigt for DANAK her.

DANAKS AKKREDITERINGSMÆRKE SAMMEN MED HENHOLDSVIS ILAC MRA-MÆRKET OG IAF MLA-MÆRKET: