BEHANDLING AF KLAGER

DANAK vejleder gerne telefonisk eller pr mail om, hvad der kan klages til DANAK over, og hvordan klager bliver behandlet. DANAK bestræber sig på at besvare klager hurtigt, eventuelt efter en dialog med klageren.

DANAK deler modtagne klager op i følgende 3 typer:

DANAK behandler ikke anonyme klager og klager, hvor den, der klages over, ikke kan få oplyst, hvem klager er og indhold i klagen. Ved sådanne henvendelser kan DANAK lave et notat om forholdet og bruge de indkomne oplysninger som baggrundsmateriale ved tilrettelæggelse af et tilsynsbesøg.

Ved modtagelse af en skriftlig henvendelse, som ikke vedrører DANAKs område, vil DANAK så vidt muligt videresende henvendelsen til rette myndighed eller orientere klageren om rette myndighed. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis der klages over et myndighedsområde, hvor DANAK foretager akkreditering, og hvis klagen omhandler lovgivningen inden for det pågældende myndighedsområde. Klageren vil blive orienteret om videresendelsen.