KLAGER OVER AKKREDITEREDE VIRKSOMHEDER

Ved utilfredshed med et arbejde udført af en akkrediteret virksomhed, henviser DANAK til, at man i første omgang henvender sig direkte til virksomheden. DANAK gennemgår klager hos de akkrediterede virksomheder ved tilsynsbesøg og vurderer ved den lejlighed, om klagerne er behandlet korrekt.

Hvis dette ikke er hensigtsmæssigt eller ikke har givet et tilfredsstillende resultat, kan klagen sendes til DANAK.

DANAK har tavshedspligt efter forvaltningsloven og kan derfor ikke orientere om konkrete forhold hos den akkrediterede/godkendte virksomhed. Den, der klages over, kan få oplyst, hvem klager er og indhold i klagen.

Ud fra en vurdering vil DANAK behandle klagen på en eller flere af følgende måder:

  • Anmode den akkrediterede/godkendte virksomhed om en redegørelse inden en given frist
  • Foretage et ekstraordinært tilsynsbesøg
  • Sørge for at henvendelsen behandles ved næste besøg
  • Orientere myndigheder eller ”Scheme Owners ” (organisation som er ansvarlig for en given ordning)