KLAGER OVER DANAK

 

Klager kan være af generel karakter eller fra parten i sagen i relation til sagsbehandling eller fakturering, herunder klager over ledende/teknisk assessor eller teknisk ekspert.

Klager vil blive orienteret om proces for behandling af klager og resultatet. Beslutning vedr. klager vil blive truffet af personer, som ikke har været involveret i de aktiviteter, der klages over.