Ny udgave af AB 21 om evaluering af ordninger ift. akkreditering

DANAK har revideret akkrediteringsbestemmelse AB 21, som kan findes på nedenstående link.

Evaluering af ordninger / schemes ift. akkreditering

Der er i 2023 udgivet:

  • revideret version af EA-1/22: Procedure and Critera for the Evaluation of Conformity Assessment Schemes, som kan findes her. EA-1/22 er udarbejdet af European cooperation for Accreditation.
  • IAF MD 25: Criteria for the evaluation of CAS, som kan findes her. IAF MD 25 er udarbejdet af International Accreditation Forum.

 

AB 21 er revideret på grundlag af ovennævnte ændrede internationale krav, og omfatter nu ordninger for alle typer akkreditering (hvor der er en specifik ordning).

Der er desuden baseret på ændringerne i de internationale krav til ordninger udarbejdet en revideret ansøgningsblanket for nye ordninger, som kan findes her.

Udkast til revision af AB 21 har været sendt i høring til interessenter, der udarbejder ordninger til anvendelse under DANAK akkreditering eller som i øvrigt vurderes at have interesse i krav til ordninger under akkreditering. Høringssvar og DANAKs kommentarer til dem kan findes på DANAKs hjemmeside under Extranet og kan læses her. Ændringsmarkeret udgave af AB 21 kan også findes på Extranettet og kan læses her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk