Ny udgave af DANAKs akkrediteringsmeddelelse AMF 04 om besvarelse af afvigelser fra DANAK

AMF 04 er blevet opdateret for at tydeliggøre kravene til besvarelse af de afvigelser, DANAK rejser ved bedømmelser. Det er målet at give en større forståelse af, hvad besvarelsen af de enkelte afvigelser skal omfatte.

Kravene til besvarelse af afvigelser fremgår i øvrigt af DANAKs akkrediteringsbestemmelse AB 1 afsnit 7, og er baseret på ISO/IEC 17011, som DANAK skal opfylde og på nogle områder videreformidle til DANAKs kunder.

AMF 04 er opdateret følgende steder:

  • Teksten i skemaet om Omfang er opdateret og tydeliggjort. Det samme gælder fjerde sidste afsnit i AMF’en.
  • Der er tilføjet et yderligere eksempel på en afvigelse og besvarelsen af den (Eksempel 2). Det nye eksempel er mere generelt forståeligt for alle typer akkreditering, hvor det første eksempel er relateret til måleteknik.
  • Desuden enkelte korrekturmæssige tilretninger.

 

Dokumentet kan findes her:

AMF 04: Afvigelsesbehandling

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk