DANAK strategi 2021-2025

DANAK har udarbejdet en ny strategi for perioden 2021-2025. Strategien er et resultat af en længere strategiproces i bestyrelsen, med input fra medarbejdere, sektorudvalg og Sikkerhedsstyrelsen.

Strategien er opdelt i en missionsdel med de indsatser som DANAK skal opfylde for at være det nationale akkrediteringsorgan og for at udfylde missionen: ”DANAKs mission er at give troværdighed gennem akkreditering” og en visionsdel med handlingsplaner for at opfylde visionen: ”DANAKs vision er at øge effekten af akkreditering for samfund og virksomheder”.

I visionen er der lagt vægt på at effektivisere og udvikle nye bedømmelsesmetoder og at systematisere vores fastlæggelse af bedømmelsesomfang. DANAK skal fortsat søge stor international indflydelse, og der er skabt mulighed for at genoptage standardiseringsarbejdet.

En øget IT-understøttelse af alle processer er ligeledes en del af visionen.

DANAK strategi 2021-2025 kan findes her.