DANAKs politik vedr. Corona virus januar 2022

DANAK følger fortsat anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, og arbejder så vi minimerer smittespredningen.

DANAKs medarbejdere arbejder overvejende hjemmefra, hvor de har fuld adgang til telefon og systemer. Vi arbejder dog fra kontorerne i den udstrækning, det er hensigtsmæssigt og kan foregå forsvarligt.

DANAK har som mål at gennemfører alle besøg således, at tilliden til akkrediterede ydelser opretholdes, og de internationale forpligtelser overholdes. Set i lyset af det øgede smittetryk i slutningen af 2021 vil vi bestræbe os på at afholde besøg på den mest hensigtsmæssige måde.

For alle besøg, vurderer DANAK under hensyn til den aktuelle situation, om besøget kan afholdes normalt, kan afholdes som et virtuelt besøg eller om det er nødvendigt af udskyde hele besøget eller dele af besøget.  Vi planlægger og gennemfører kun fysiske besøg, hvor det vurderes mest hensigtsmæssigt, og hvor både assessorer og kunden er komfortabel med det. Forløbet aftales med ledende assessor.

Vi bestræber os på at afholde allerede planlagte besøg i den form, som den aktuelle situation tillader, og vi planlægger fortsat fremtidige besøg vel vidende, at situationen kan ændres til den tid.

Ved fysiske besøg kan DANAK, hvor kunden ønsker det, tilbyde at bedømmelsesteamet inden afrejse er hjemmetestet med CE-mærkede Covid-19 Antigen selvtest.

Vi anbefaler ikke at kræve PCR-test, da det er myndighedernes anbefaling man kun bliver testet med en PCR-test, hvis man har symptomer på covid-19, hvis man har en positiv hurtigtest/selvtest, eller hvis man er nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus. I andre situationer anbefaler myndighederne at blive testet med en hurtigtest eller en selvtest.

Såfremt kunder kræver PCR-test, eller offentlige hurtigtest, vil tiden til at få en sådanne blive faktureret til kunden.

DANAK har udarbejdet en kort akkrediteringsmeddelelse om, at der under COVID-19 krisen kan være særlige regler og undtagelser fra de gældende krav. Meddelelse om dette udarbejdes løbende af IAF, ILAC og EA. DANAKs kunder henvises derfor i AMF 06 til at holde sig orienteret. Dette kan gøres ved at tjekke de internet-sites, der anføres i AMF 06 og ved at holde sig orienteret om nyheder på DANAKs hjemmeside. Efterhånden som nye udfordringer opstår, kommer der fortsat nye retningslinjer fra de internationale organisationer.

AMF 06 kan læses her.