DANAKs politik vedr. Corona virus 12. marts 2020

DANAK følger fortsat anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, og situationen om COVID-19 ændrer sig hele tiden.

På baggrund af nye anbefalinger fra myndighederne udskyder vi nu som udgangspunkt alle besøg de næste 14 dage.

Besøg, der er forretningskritiske for kunderne, f.eks. ved vigtige udvidelser, kan eventuelt aftales gennemført.

DANAK fortsætter sagsbehandlingen af alle sager som sædvanligt og telefonerne er åbne.

Alle kunder er velkomne til at kontakte deres ledende assessor for at aftale det videre forløb.

DANAKs medarbejdere vil i stor udstrækning arbejde hjemmefra og har fuld adgang til telefon og systemer. Det kan blive nødvendigt at udsende dokumenter uden underskrift, men vi sikre at have anden dokumentation for godkendelsen.

 

DANAK har ikke udarbejdet specielle retningslinjer til Certificeringsorganerne, men vi anbefaler at de følger IAF-ID 3. Indholdet i IAF-ID 3 er rettet mod certificeringsorganer og specielt ledelsessystemer, men dokumentet giver generel inspiration til alle certificeringsområder. I IAF-ID 3 anbefales risikoanalyse og overvejelser om andre auditformer - fjernaudit. Der kan derudover være specielle krav fra nogle scheme-ejere. IAF ID-3 kan downloades her.

 

DANAK vil arbejde for at udskydelsen af besøg ikke får indvirkning på tilliden til akkrediteringen, og derved for muligheden til at opretholde akkrediteringen.

Hvis længere udskydelse af besøgene bliver nødvendigt vurderes muligheden for at foretage fjernbedømmelse over fx video, telefon eller ved at gennemgå dokumenter.