Nye standarder ISO 22003-1 og ISO 22003-2 relevante for certificeringsorganer og ordningsejere inden for fødevare- og foderproduktion

Standarderne blev udgivet 7. juni 2022. De er umiddelbart gældende, men overgangsperiode for nuværende akkrediteringer og nuværende versioner af ordninger er ikke fastsat endnu. ISO/IEC 22003-1 er en opdatering af ISO 22003-1 og er rettet mod systemcertificering, mens ISO/IEC 22003-2 er ny og rettet mod produktcertificering. DANAK vil udgive krav til akkreditering og vejledning på området, når overgangsperioderne foreligger. Standarderne kan købes hos Dansk Standard.

DANAK holder orienteringsmøde for danske ordningsejere 06-10-2022. Mødet udsættes på ubestemt tid, afventer afklaring internationalt.

 

For ordningsejere

betyder det, at ordningerne skal tilrettes de nye krav i henholdsvis ISO/IEC 22003-1 og ISO/IEC 22003-2. Det kan betyde større ændringer af disse ordninger, specielt for produktordninger, da ISO/TS 22003 var målrettet systemcertificering. Der forventes internationale retningslinjer for hvilke produktordninger, der kan/skal baseres på ISO/IEC 22003-2. Det er dog fastsat, at ISO/IEC 22003-2 kun kan benyttes for ordninger, der rummer ” both internationally accepted principles of food safety and management system elements”.

De nye versioner af ordningerne skal bedømmes af DANAK. For nogle ordninger vil denne bedømmelse ske hos homeAB eller IAF. Først når ny version af ordningen er anerkendt til akkreditering, vil DANAK kunne behandle ansøgninger om akkreditering til certificering efter denne.

 

For gældende akkrediteringer til ISO 22000

betyder det, at der vil være krav om, at certificeringsorganet konverterer fra ISO 22003-1 til ISO/IEC 22003-1 inden den tidsfrist, der vil blive fastsat internationalt. IAF har nedsat en arbejdsgruppe, som vil fastsætte tidsfristen for implementering af ISO/IEC 22003-1, forventeligt bliver fristen på 2 eller 3 år fra standardens publicering.

 

For gældende akkrediteringer til systemcertificeringer, fx FSSC22000 og EFISC. 

betyder det, at ordningsejere forventes at udsende nye kravdokumenter baseret på ISO/IEC 22003-1, og at akkreditering til de nye versioner skal være på plads inden en given tidsfrist fastsat af de enkelte ordningsejere. Det forventes at tidsfristen fastsættes under hensyntagen til den frist for konvertering til ISO/IEC 22003-1, der vil blive fastsat internationalt.

 

For gældende akkrediteringer til produktcertificeringer, fx IFS, GRMS og ACQP

betyder det, at ordningsejere forventes at udsende nye kravdokumenter baseret på ISO/IEC 22003-2. Akkreditering til de nye versioner skal være på plads inden en given tidsfrist fastsat af de enkelte ordningsejere. Tidsfristen fastsættes under hensyntagen til den frist for konvertering til ISO/IEC 22003-2, der forventes at blive fastsat internationalt.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Hanne Kerl Poulsen

Ledende assessor

Tlf. 7733 9540

hkp@danak.dk