Ny akkrediteringsmeddelelse AML 29 om ændring af lokation

I DANAKs akkrediteringsbestemmelse AB 1 er anført, at DANAK skal informeres ved ændring af den akkrediterede virksomheds hjemsted og lokaliteter.

DANAK har udarbejdet en ny AML om, hvad laboratorier skal informere om.

Ved at følge beskrivelsen i AML 29 er det hensigten, at DANAK modtager relevante informationer i tilstrækkelig god tid til at kunne behandle ændringerne effektivt.

AML 29 kan findes her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk